fbpx

Warsztaty Security Awareness

Warsztaty „Security Awareness w praktyce”

Każdy pracownik, będący jednocześnie użytkownikiem Internetu, komputera lub smartfona powinien znać praktyczne sposoby oraz narzędzia zwiększające odporność na ataki cyberprzestępców. Nasze wykłady i szkolenia teoretyczne uczą o dzisiejszych zagrożeniach w Internecie, o hakerach i ich celach oraz o tym jak można się przed atakami zabezpieczać. Nasze warsztaty „Security Awareness w praktyce” uczą wykorzystania konkretnych narzędzi oraz pozwalają przećwiczyć różne techniki.

01zwiększamy Security Awareness pracowników

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z konkretnymi narzędziami i technikami obrony przed atakami cybernetycznymi.

Konkretne warsztaty są ukierunkowane na zagadnienia związane z obszarem, którego dotyczą.
Pomagamy Twojej firmie zbudować pozycję partnera godnego zaufania, kładącego ogromny nacisk na cyberbezpieczeństwo.

Tematy warsztatów

Skorzystaj z proponowanych tematów warsztatów.

VPN (wirtualna sieć prywatna) w praktyce.
Na podstawie dowolnego dostawcy VPN (na przykład ProtonVPN, Hotspot Shield lub zalecanego przez klienta rozwiązania) pracujemy nad praktycznym wykorzystaniem VPN w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa. • Pobranie odpowiedniej aplikacji, rejestracja konta (jeśli konieczne) i uruchomienie. • Porównanie i omówienie adresu IP z włączonym i wyłączonym klientem VPN w kontekście informacji, jakie zostawiamy po sobie w Internecie. • Zmiana tożsamości, ominięcie cenzury w Chinach, ochrona tożsamości w publicznych sieciach WI-FI oraz inne podstawowe informacje o VPN. UWAGA! Na warsztaty kursanci przynoszą swoje smartfony i laptopy lub tablety.
Ochrona dostępu do potęgi 3, czyli zwiększamy bezpieczeństwo na poziomie autoryzacji dostępu.
Na przykładzie dostępu do konta na LinkedIn pokazujemy: • jak tworzyć trudne i unikalne hasło, • instalacja menadżera haseł na komputerze i smartfonie, rejestracja i pierwsze kroki • praktyczne wykorzystanie menadżera haseł na przykładzie Bitwarden lub obowiązującego u klienta, • generowanie losowych i niepowtarzalnych haseł, • włączenie autoryzacji 2FA w oparciu o free OTP lub inny zalecany przez klienta. UWAGA! Zamiast LinkedIn możemy oprzeć się na rozwiązaniu funkcjonującym u klienta, pod warunkiem, że obsługuje ono MFA. Na warsztaty kursanci przynoszą swoje smartfony i laptopy lub tablety.
Bezpieczny e-mail, czyli jak bezpiecznie korzystać z maila i jak skutecznie rozpoznawać zagrożenia.
W czasie warsztatu pracujemy głównie z programem pocztowym na laptopie. • Na skrzynkę kursantów trafia kilka symulowanych maili phishingowych, które są poddawane analizie. Zadaniem kursantów jest wskazać podejrzane cechy. Omawiamy je po kolei. • Załącznik – jak sprawdzić czy jest bezpieczny. (np.: virustotal) • Program antywirusowy z opcją skanowania poczty. • Praktyczna znajomość socjotechnik – poznajemy proste reguły i tworzymy maila phishingowego. • Sprawdzamy na laptopie maila w miejscu publicznym – smartfon jako Hotspot. UWAGA! Na warsztaty kursanci przynoszą swoje smartfony i laptopy lub tablety.
Podstawy bezpiecznej pracy w cyberprzestrzeni.
Warsztat w formie teorii przeplatanej praktyką prowadzi kursantów przez różne aspekty bezpiecznego korzystania z Internetu. Kontekst warsztatu jest bardzo szeroki, ale w tle cały czas pojawiają się bliskie osoby kursantów. Omawiane są głównie zasady bezpiecznego korzystania z: • Laptopa • Smartfona i urządzeń mobilnych • Przeglądarki • Programu pocztowego • Plików (pobieranych i udostępnianych) • Sieci społecznościowych • Otwartych sieci • Dostępu zdalnego • Komputera publicznego. UWAGA! Na warsztaty kursanci przynoszą swoje smartfony i laptopy lub tablety. Zakres omawianych zagadnień zależny od bieżących potrzeb organizacji.
Wdrożenie kompleksowego programu Security Awareness.
Jest to warsztat przeznaczony dla specjalistów IT, security, działu HR lub szkoleń. Celem niniejszego warsztatu jest opracowanie całościowego frameworka Security Awareness. Następne kroki to przygotowanie organizacji do wdrożenia frameworka i wdrożenie właściwe. Najważniejsze zagadnienia poruszane w czasie warsztatu: • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna faktu rozpoczęcia programu Security Awareness, • ToDo – lista kontrolna kroków, które mają być podjęte w ramach frameworka, • Narzędzia i treści – dobór rozwiązań szkoleniowych, adekwatnych do potrzeb organizacji, • Ewaluacja – opracowanie metod kontroli wydajności frameworka, budowania raportów, ocena postępów.

Podczas warsztatów „Security Awareness w praktyce” uczymy Twoich pracowników jak bezpiecznie korzystać ze współczesnych technologii oraz urządzeń informatycznych. Dzięki tym warsztatom Twoi pracownicy czują się pewniej w kontakcie z nowoczesnymi rozwiązaniami ICT, zachowują się rozsądniej, a organizacja wzmacnia swoje bezpieczeństwo w obszarze cybernetycznym.

02dedykowane firmie tematy warsztatów

Warsztat „Security Awareness w praktyce” może zostać dostosowany do firmowych narzędzi oraz kompetencji szkolonych pracowników.


Grupy odbiorców naszych warsztatów „Security Awareness w praktyce”

Nasze warsztaty kierujemy do wszystkich pracowników organizacji.
Ze względu na różne role w organizacji wyróżniamy kilka szczególnych grup i ze względu na nie różnicujemy tematykę oraz poziom warsztatów.

Bezpiczeństwo firmy

Wszyscy pracownicy

Learn more
mitech-processing-service-image-01

Zarząd i kierownictwo.

mitech-processing-service-image-02

Dział HR

mitech-processing-service-image-03

Pracownicy IT oraz security.

SPrawdź cyberbezpieczeństwo swojej firmy

Dział szkoleń

Warsztaty „Security Awareness w praktyce” mogą zostać dostosowane do potrzeb Twojej firmy – tematycznie, narzędziowo, w zakresie liczby osób.

Informacje dodatkowe

Warsztaty "Security Awareness w praktyce" mogą odbywać się w siedzibie klienta lub w salach wykładowych, konferencyjnych lub aulach znajdujących się poza lokalizacją organizacji.
Warsztaty "Security Awareness w praktyce" mogą odbywać się on-line.
Rekomendowana liczba uczestników warsztatu to do 20 osób. Istnieje opcja przeprowadzenia warsztatów dla większej grupy pracowników.
Zależnie od charakteru warsztatów oraz oczekiwań klienta szkolenie może zakończyć się testem, a uczestnicy mogą otrzymać zaświadczenie o jego ukończeniu.

Edukujemy z pasją i efektami

Brak wiedzy, niska świadomość zagrożeń ze strony cyberprzestępców, nieznajomość technik obrony przed atakami cybernetycznymi to najczęstsze przyczyny incydentów naruszenia cyberbezpieczeństwa.

Co wyróżnia prowadzone przez nas warsztaty „Security Awareness w praktyce”

01

Bieżąca tematyka

Tematyka warsztatów jest zgodna z najbardziej aktualnymi potrzebami, podatnościami, technikami obrony. Podczas warsztatów ćwiczone są narzędzia wykorzystywane w firmach.
02

Doświadczeni eksperci

Programy warsztatów są opracowane przez doświadczony zespół i prowadzone przez profesjonalnych i entuzjastycznych prowadzących.
03

Zwiększenie motywacji

Pracownicy ćwiczą praktycznie wykorzystanie narzędzi i dowiadują się dlaczego tak ważne jest postępowanie zgodne z określonymi procedurami. Odkrywamy, że przeniesienie dobrych praktyk na grunt prywatny zwiększa również ich osobiste bezpieczeństwo.
04

Zwiększenie bezpieczeństwa

Po warsztatach pracownicy mają większą pewność siebie, lepiej rozumieją konieczność bezpieczniejszych zachowań i chętniej przestrzegają ustalonych procedur.

Masz pytania?
Chcesz zamówić warsztaty „Security awareness w praktyce”?
Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

    home-cybersecurity-contact-bg-image
    Zwiększ bezpieczeństwo swojej firmy i zdecyduj się na efektywne warsztaty „Security Awareness w praktyce” dla pracowników!