fbpx

Polityka prywatności i regulamin korzystania z serwisu www

POLITYKA PRYWATNOŚCI
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU
DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Ostatnie uaktualnienie 2.02.2020

SECAWA sp. z o.o. jest właścicielem serwisu www secawa.com. Serwis www służy nam do zaprezentowania usług związanych z edukacją Security Awareness, Praktycznymi Treningami Antyphishingowymi, przeprowadzaniem testów odporności na socjotechniki pracowników i testowaniem cyberbezpieczeństwa organizacji, opracowywania materiałów, procesów i procedur związanych z cyberbezpieczeństwem, do prezentacji informacji związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym oraz do ułatwiania klientom i użytkownikom kontaktu ze spółką SECAWA.

Do korzystania z serwisu www.secawa.com nie jest wymagane podawanie żadnych danych osobowych. Korzystanie z niektórych sekcji serwisu www może wymagać przekazania wskazanych danych przez użytkownika, jeśli użytkownik chce uzyskać do nich dostęp lub uzyskać szczegółowe informacje na temat naszej oferty.

SECAWA przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych informacji. SECAWA gromadzi dane osobowe, które zostały dobrowolnie przekazane przez użytkowników korzystających z naszego serwisu www. Aby zapewnić jak najlepszą ochronę powierzonych danych, SECAWA postępuje zgodnie z ustalonymi i wdrożonymi procedurami dotyczącymi ochrony prywatności określonymi w naszej „Polityce prywatności i regulaminie korzystania z serwisu www” (w skrócie dalej „Polityka prywatności”).

Serwisy www oraz usługi spółki SECAWA sp. z o.o. nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Nie gromadzimy i nie przechowujemy danych osobowych osób do 16 roku życia.

DOBRE INTENCJE

SECAWA sp. z o.o. nie tylko nie wyraża zgody, a wręcz zabrania, wykorzystywania swojego serwisu www oraz każdej ze swoich usług dla jakichkolwiek celów niezgodnych z przeznaczeniem, w tym między innymi do działań oszukańczych, złośliwych, z zamiarem nadużycia, wyłudzenia lub kradzieży informacji, szpiegostwa przemysłowego lub niewłaściwego wykorzystywania jakichkolwiek danych, jakiegokolwiek systemu komputerowego, firmy, organizacji lub osoby fizycznej, której dane zostały powierzone spółce SECAWA. Korzystanie z naszego serwisu www lub z naszych usług dla celów wymienionych wyżej oraz o zbliżonym charakterze jest bezwzględnie i surowo zabronione.

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I W JAKIM CELU

 1. Dobrowolnie, przez formularze zgłoszeniowe w serwisie www użytkownik może przekazać spółce SECAWA dane osobowe obejmujące: adres e-mail, imię i nazwisko, numery telefonów, miasto, nazwę firmy, liczbę pracowników w celu uzyskania kontaktu z nami np. w sprawie otrzymania szczegółów naszej oferty.
  Przesyłając swoje Dane osobowe użytkownik świadomie wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich Danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.
  SECAWA Sp. z o.o. zastrzega możliwość odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.
 2. Dobrowolnie, za pośrednictwem programu pocztowego użytkownik może przekazać spółce SECAWA swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, a także wszelkie inne informacje, które znajdą się w treści wiadomości e-mail lub w załącznikach, które nam zostaną przesłane.
  Przesyłając swoje Dane osobowe użytkownik świadomie wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich Danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.
  SECAWA Sp. z o.o. zastrzega możliwość odpowiedzi na wybrane maile.
 3. Dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz nazwę firmy przekazane spółce SECAWA przy subskrypcji newslettera.
 4. Dane osobowe przekazane spółce SEACAWA w procesie rekrutacji wraz z wymaganymi zgodami na przekazanie i przetwarzanie przez nas danych w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Pozostałe informacje, które możemy zbierać, są publiczne dostępne w Internecie lub uzyskujemy je w legalny sposób od innych usługodawców

SECAWA sp. z o.o. nie wykorzystuje żadnych danych w innych celach niż określone przy ich powierzaniu.

SECAWA sp. z o.o. nie sprzedaje danych osobowych użytkowników.

Żadne z informacji osobowych NIE są również dostarczane w inny sposób innym firmom do wykorzystania np. w celach marketingowych.

SECAWA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika:

 1. gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo;
 2. próbując chronić siebie lub innych przed rzeczywistymi lub potencjalnymi oszustwami
 3. próbując chronić siebie lub innych przed nieautoryzowanymi transakcjami i aby im zapobiegać
 4. w przypadku dochodzenia w sprawie oszustwa, które już miało miejsce.

AKCEPTACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Jeżeli użytkownik nie zgadza się z zapisami w Polityce prywatności, nie powinien korzystać z serwisu www.secawa.com ani z naszych usług.

Korzystając z serwisu www.secawa.com, użytkownik akceptuje wszystkie zapisy niniejszej Polityki prywatności.

SECAWA respektuje wszystkie prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku wątpliwości, na życzenie użytkownika, możemy przekazać szczegółową interpretację wskazanych zapisów Polityki prywatności. Jeżeli masz pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat związany z Polityką prywatności skontaktuj się z [email protected].

INFORMACJE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

PLIKI COOKIE I POWIĄZANE TECHNOLOGIE
Serwis www i usługi spółki SECAWA mogą wykorzystywać technologię plików cookie, które służą do automatycznego gromadzenia informacji o tym jak użytkownicy korzystają z serwisu www lub jak wyglądają szczegóły komunikacji w szczególności np. korespondencji mailowej.
Podstrony serwisu www spółki SECAWA mogą zawierać znaczniki pikselowe (jednopikselowe obrazki), które służą do zliczania statystyk odwiedzin tych podstron.
Pliki cookie mogą być umieszczane przez serwis internetowy na komputerze użytkownika lub urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania serwisu www podczas każdej wizyty na naszym serwisie www.
Spółka SECAWA wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie:

 1. Do analityki – zbierania danych technologicznych i technicznych.
  Dzięki tym informacjom możemy się dowiedzieć z jakich typów przeglądarek i systemów operacyjnych korzystają nasi użytkownicy, ilu użytkowników odwiedziło poszczególne podstrony i ile czasu na niej spędziło, jakie jest wykorzystanie oferowanych funkcji i inne.
  Podczas pierwszej wizyty użytkownika w serwisie www oraz przy każdej kolejnej wizycie, jeżeli użytkownik nie zapisał swojego wyboru w tej sprawie, bądź wtedy, gdy użytkownik usunął pliki cookie z urządzenia, użytkownikowi wyświetli się komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie na urządzeniu.
  Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na umieszczenie plików cookie jego odwiedziny naszego serwisu nie będą monitorowane i analizowane.
 2. Do obsługi funkcjonalności serwisu www (sesyjne).
  Pliki cookie sesyjne służą do prawidłowej obsługi funkcjonalności serwisu www (np. logowanie, autoryzacja, uwzględnianie typu przeglądarki do prawidłowego wyświetlania podstron, zapamiętywanie preferencji użytkownika). Te pliki cookie są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki.Użytkownik, który posiada dostęp do części serwisu www przeznaczonej wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników wyraża zgodę na umieszczanie przez nas plików cookie na swoim urządzeniu, z którego łączy się z naszym serwisem www lub naszą usługą.

Nie gromadzimy za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia danych osobowych, chociaż w szczególnych przypadkach, w bardzo ograniczonym zakresie mogą nam pozwolić na identyfikację konkretnego użytkownika, jeżeli będzie możliwe powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail tego użytkownika.
Dane analityczne mogą zawierać inne identyfikatory, m.in. adresy IP, które są wykorzystywane w celu określenia liczby unikalnych użytkowników naszych stron internetowych oraz trendów wg kraju pochodzenia, a nie określania tożsamości poszczególnych użytkowników.
Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być wykorzystywane do analizy obszarów, z których łączą się użytkownicy naszego serwisu www oraz mogą być wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa serwisu www, świadczenia przez nas usług oraz dla celów diagnostycznych.
W szczególnych przypadkach dane szczegółowe możemy wykorzystywać również do przeprowadzenia śledztwa cybernetycznego lub do innych celów prawnych.

NARZĘDZIA LOKALIZACYJNE

SECAWA może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące lokalizacji geograficznej urządzenia, z którego użytkownik łączy się naszym serwisem www lub usługą. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane i analizowane w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

WIDGETY I WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

W serwisie www SECAWA mogą się znajdować funkcjonalności w umożliwiające udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich (Facebook, LinkedIn, Twitter). Wszystkie te aplikacje mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników w naszym serwisie www zgodnie z ich własną polityką prywatności.
Nie odpowiadamy za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

SECAWA sp. z o.o. może udostępnić dane osobowe w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju przeniesieniem własności serwisu www i skutkującym w tym zakresie zbyciem, podziałem lub przeniesieniem praw do serwisu internetowego lub usług, z którymi powiązane są dane osobowe.
Konieczność ujawnienia danych osobowych może być również spowodowana obowiązującymi przepisami prawa np. audytami w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa.

GOOGLE ANALYTICS

Do zbierania i analiz informacji z plików cookie korzystamy również z usługi Google Analytics dostarczanej przez Google, Inc. („Google”) w celu zbierania informacji związanych z wykorzystaniem naszego serwisu www.
Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby dostarczyć nam informacji na temat interakcji użytkowników z naszym serwisem www. Więcej informacji na temat polityki prywatności usługi Google Analytics wchodzącej obecnie w skład Google Marketing Platform i ich polityki prywatności znajdziesz tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/9031231.
Zbiorcze informacje dotyczące odwiedzin i śledzenia mogą być przez nas udostępniane stronom trzecim.

Uzyskane informacje możemy wykorzystać do zwiększenia użyteczności naszego serwisu www – do poprawy naszych usług i przekazu, do ułatwienia interakcji z naszą witryną.

LINKI DO INNYCH STRON I USŁUG

Linki zamieszczone w serwisie www Secawa mogą przekierowywać użytkownika do innych serwisów www, na których może obowiązywać inna polityka prywatności, której zapisy są różne od naszej. Przed podaniem w tych miejscach swoich danych osobowych zalecamy uważne zapoznania się z właściwą polityką prywatności.

STRONY TRZECIE

Aby zagwarantować jakość naszych usług, możemy wykorzystywać firmy zewnętrzne do dostarczania lub realizacji wyspecjalizowanych produktów i usług lub do przechowywania danych lub do przetwarzania danych. W przypadku udostępniania danych osobowych tym firmom weryfikujemy poziomy i sposoby ich zabezpieczeń oraz podpisujemy z tymi firmami Umowy z wyraźnym zakazem jakiegokolwiek wykorzystywania Danych osobowych.

Tylko upoważnieni pracownicy, agenci i kontrahenci (którzy zgodzili się zachować bezpieczeństwo i poufność informacji) mają dostęp do tych informacji, bez prawnej możliwości ich wykorzystania, w szczególności do celów marketingowych.

BEZPIECZEŃSTWO

SECAWA sp. z o.o. oraz jej zewnętrzni dostawcy produktów lub usług używają różnych standardowych lub zaawansowanych środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi, wykorzystaniu lub ujawnianiu danych osobowych.
Te środki bezpieczeństwa obejmują, ale nie są ograniczone do szyfrowania danych i bezpieczeństwa fizycznego.

Chociaż wprowadziliśmy rygorystyczne procedury bezpieczeństwa oraz kierujemy się wysokimi standardami przy wyborze serwerów, oprogramowania, firm, z którymi współpracujemy, narzędzi, które wykorzystujemy, ograniczeń w dostępie do usług i danych, należy pamiętać, że żadna metoda przesyłania informacji przez internet oraz elektronicznego przechowywania danych w internecie nie jest w 100% bezpieczna, żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani w 100% pewne, dlatego nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez spółę SECAWA są zależne od celu wykorzystania i zgodne z „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 art. 6 ust. 1 podpunkt B, z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, w szczególności:

 1. RODO art. 6 ust. 1 podpunkt a – gdy użytkownik dobrowolnie wyraził zgodę na przetwarzanie danych w oznaczonym celu.
 2. RODO art. 6 ust. 1 podpunkt b, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 3. RODO art. 6 ust. 1 podpunkt f, gdy spółka Secawa ma do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi,
  SECAWA nie zbiera w celowy sposób wrażliwych danych osobowych (dane o stanie zdrowia, dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, światopogląd, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne [np. głos, odciski palców, grupę krwi], dane dotyczące seksualności, dane dotyczące orientacji seksualnej), chyba, że taka konieczność wynikałaby z obowiązujących przepisów prawa.

Zwracamy się z rekomendacją dla użytkowników naszego serwisu www na bardzo rozważne wyrażanie zgody na przetwarzanie własnych danych wrażliwych.
Jednocześnie prosimy o nieprzekazywanie nam wrażliwych informacji o sobie, chyba, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych przez SECAWA w celu prowadzenia legalnej działalności i świadomie, i dobrowolnie powierza nam przetwarzania takich danych w naszych bazach danych [np. historia maili / archiwa maili].

DOSTĘP DO DANYCH

SECAWA sp. z o.o. podejmuje starania, aby dane osobowe użytkowników były dokładne, kompletne i aktualne tj. najbardziej właściwe dla celu, dla którego zostały nam podane.

Na pisemne żądanie (email wysłany na adres [email protected]) zawierające dane identyfikujące użytkownika udostępnimy informacje o tym, czy przechowujemy jakiekolwiek jego dane osobowe. Po weryfikacji żądania (uwiarygodnieniu tożsamości osoby wnoszącej żądanie) użytkownik może skorzystać z prawa do żądania od SECAWA zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych w naszych bazach.

W przypadku niektórych funkcjonalności wymagających podania danych osobowych użytkownik może mieć bezpośredni wgląd w swoje dane oraz może mieć możliwość ich samodzielnej edycji lub usunięcia.

Po usunięciu danych osobowych użytkownika, zostaną one usunięte z naszej aktywnej bazy. Jednak mogą być nadal przechowywane w kopiach zapasowych, zgodnie z naszymi zasadami archiwizacji.

Mogą istnieć szczególne okoliczności, zgodne z wymogami prawa, w których nie możemy usunąć danych osobowych konkretnego użytkownika.  {to samo co w poprzedniej polityce}

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i / lub poprawić, poprawić lub usunąć informacje, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

SECAWA Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonego celu, dla którego zostały podane przez użytkownika.

Użytkownik może usunąć lub zażądać usunięcia swoich danych i tym samym skrócić lub zakończyć okres świadczenia usługi, bez możliwości dochodzenia rekompensaty ze strony SECAWA sp. z o.o. za skrócenie tego okresu.

Po usunięciu danych osobowych użytkownika, zostaną one usunięte z naszej aktywnej bazy. Jednak mogą być nadal przechowywane w kopiach zapasowych, zgodnie z naszymi zasadami archiwizacji. {uwaga taka  sama jak w poprzedniej polityce}

Mogą istnieć szczególne okoliczności, zgodne z wymogami prawa, w których nie możemy usunąć danych osobowych konkretnego użytkownika lub wymagany jest dłuższy okres ich przechowywania.

KONTAKT

W SECAWA Sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki prywatności lub Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami:

 1. wysyłając nam wiadomość e-mail na adres [email protected];lub
 2. przesyłając do nas wiadomość pod adresem
  Ochrona Danych Osobowych
  SECAWA Sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 37/4
  61-541 Poznań
  Polska.