fbpx

Blog

Jakie są odpowiedzialności i zakres obowiązków CISO/CSO?

Wiedza

Jakie są odpowiedzialności i zakres obowiązków CISO/CSO?

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo informacji jest kluczowym elementem działalności każdej firmy. Aby zapewnić skuteczne zarządzanie i ochronę informacji, organizacje powołują stanowiska takie jak CISO i CSO. Czym różnią się te dwie role i jakie są ich główne obowiązki?

CISO vs CSO – obowiązki i zakres odpowiedzialności

CISO (Chief Information Security Officer) oraz CSO (Chief Security Officer) to dwa stanowiska kierownicze odpowiedzialne za różne aspekty bezpieczeństwa w organizacji. Chociaż ich zakres obowiązków może się częściowo pokrywać, różnice pomiędzy nimi są istotne.

CISO

CISO skupia się głównie na bezpieczeństwie informacji w organizacji. Obejmuje to ochronę danych, systemów, sieci i innych zasobów informatycznych przed zagrożeniami, takimi jak ataki hakerskie, wycieki danych, awarie systemów, utratę danych i inne zdarzenia związane z cyberbezpieczeństwem. Do głównych obowiązków CISO można zaliczyć m.in.:

 1. Opracowywanie i wdrażanie strategii oraz polityk bezpieczeństwa informacji.
 2. Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa oraz nadzór nad nimi.
 3. Analiza ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.
 4. Monitorowanie i analiza incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji.
 5. Tworzenie i utrzymywanie planów awaryjnych i procedur reagowania na incydenty.
 6. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz zwiększania świadomości na temat zagrożeń i najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 7. Współpraca z innymi działami, w celu zabezpieczenia procesów oraz danych na jakich operują.
 8. Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi i standardami branżowymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji.
 9. Zarządzanie budżetem cyberbezpieczeństwa.
 10. Raportowanie do zarządu o stanie bezpieczeństwa systemów informatycznych.
CSO

CSO jest odpowiedzialny za szeroko rozumiane bezpieczeństwo w organizacji, obejmujące zarówno bezpieczeństwo fizyczne, jak i cyberbezpieczeństwo. W związku z tym CSO może zarządzać wszystkimi aspektami ochrony, w tym ochroną mienia, pracowników, klientów, partnerów i zasobów informacyjnych. Główne obowiązki CSO obejmują m.in.:

 1. Opracowywanie i wdrażanie ogólnych strategii bezpieczeństwa dla organizacji.
 2. Koordynowanie działań związanych z bezpieczeństwem fizycznym, takimi jak ochrona obiektów, systemy kontroli dostępu i środki zarządzania kryzysowego.
 3. Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa oraz nadzór nad nimi.
 4. Współpraca z działem IT i CISO w celu wdrożenia polityk i procedur cyberbezpieczeństwa.
 5. Współpraca z innymi działami w celu zabezpieczenia infrastruktury, majątku i personelu.
 6. Monitorowanie i ocena zagrożeń oraz wprowadzanie środków zaradczych.
 7. Tworzenie i utrzymywanie planów awaryjnych i procedur reagowania na incydenty.
 8. Zapewnienie zgodności z przepisami i standardami dotyczącymi bezpieczeństwa.
 9. Koordynowanie pozostałych działań związanych z ochroną danych osobowych i prywatności.
 10. Zarządzanie budżetem bezpieczeństwa oraz raportowanie do zarządu o stanie bezpieczeństwa organizacji.
Podsumowanie

Podsumowując, CISO koncentruje się głównie na bezpieczeństwie informacji i cyberbezpieczeństwie, podczas gdy CSO ma szerszy zakres obowiązków, obejmujących zarówno bezpieczeństwo fizyczne, jak i cyberbezpieczeństwo. W niektórych organizacjach stanowiska te mogą być ściśle powiązane, a nawet łączone w jedno (CISO/CSO), jednak w większych organizacjach zazwyczaj są to odrębne role.

Pamiętaj o największych zagrożeniach

Jednym z istotniejszych obszarów odpowiedzialności zarówno CISO jak i CSO jest odpowiednie edukowanie pracowników, które w skuteczny sposób podniesie ich świadomość na temat zagrożeń oraz poprawi ich odporność na cyberataki i manipulacje.

Sprawdź jak z pomocą Praktycznego Treningu Antyphishingowego możesz zadbać o obszar cyberbezpieczeństwa pracowników w swojej firmie dysponując jednocześnie przejrzystymi KPI, którymi będziesz mógł mierzyć i raportować skuteczność swoich działań.

Zapraszamy do przeczytania kolejnego artykułu z naszej serii:
Kluczowe Wskaźniki Wydajności (KPI) w Cyberbezpieczeństwie: Wprowadzenie dla CISO.
Skupiamy się w nim na KPI w cyberbezpieczeństwie. Opisujemy jakimi kryteriami się kierować oraz w jaki sposób je wdrożyć tak żeby stanowiły one realną wartość z perspektywy pracy CISO oraz pozostałych interesariuszy.