fbpx

Cyberbezpieczny samorząd

Cyberbezpieczny samorząd

Praktyczny Trening Antyphishingowy dla JST
Ewaluacja szkoleń dla JST
Konsultacje bezpieczeństwa IT w JST
Procedury i procesy bezpieczeństwa IT w JST
Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację
Pomoc w wypełnieniu Ankiety dojrzałości

  Zostaw dane

  Dowiedz się co umieścić we wniosku.

  Zabezpiecz swój Samorząd przed cyberprzestępcami

  Poznaj najskuteczniejsze narzędzia testujące i edukacyjne dla pracowników samorządowych

  Secawa jest liderem w edukacji antyphishingowej oraz diagnozowaniu podatności pracowników na socjotechniki. W ramach programu Cyberbezpieczny samorząd proponujemy:
  Praktyczny Trening Antyphishingowy – dedykowaną ofertę edukacyjną dla JST.
  Testy socjotechniczne – ewaluację i weryfikację podatności pracowników JST.
  Konsultacje oraz wsparcie techniczne i organizacyjne.
  Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację i ankiety dojrzałości.

  Nasze działania kształtują bezpieczne nawyki pracowników JST.

  Cyberbezpieczny samorząd obszar kompetencyjny

  Testy socjotechniczne

  Celem testów socjotechnicznych jest ocena gotowości pracowników JST do obrony przed próbami wydobycia przez hakerów poufnych informacji – takich jak dane osobowe, hasła, nazwy serwerów czy oprogramowania.
  Testy socjotechniczne mogą również służyć jako narzędzie ewaluacyjne prowadzonej edukacji, na podstawie twardych danych tj. rzeczywistych reakcji pracowników na symulowane zagrożenie.
  Testy socjotechniczne umożliwiają zmierzenie podatności pracowników oraz oszacowanie ryzyka JST, dając szansę na wdrożenie działań prewencyjnych we właściwym czasie.
  Opinie

  Przeczytaj, jak uczestnicy odbierają edukację w Praktycznym Treningu Antyphishingowym